Информация за предприятието

Доставчик на тези интернет страници


Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Тел.: +49 5223 / 77-0
Факс: +49 5223 / 77-1414
Е-мейл: info(at)de.hettich.com
Начало: http://www.hettich.com/

Регистрационен съд
Окръжен съд Бад Оуенхаузен HR A 4728

Данъчен идентификационен номер  
DE 124328133

Упълномощен съдружник
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, седалище Кирхленгерн, Регистрационен съд Бад Ойхаузен HR B 7552, управител: д-р Андреас Хетих, Яна Шьонфелд

При препратки (линкове) на уебсайтове на нашите дъщерни дружества или трети страни, Hettich Holding GmbH & Co. oHG не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници. Чрез кликането върху връзката Вие спирате да се ползвате от условията за боравене с информация на Hettich Holding GmbH & Co. oHG. Следователно в рамките на условията на трети страни могат да важат различни правила.

Условия за ползване и друга правна информация за уебсайтовете на холдинга на Hettich

Авторски права, марки, лога, фирмени шрифтове

Hettich си запазва всички права върху съдържанието (като например текстове, изображения, графики, файлове, графичен дизайн, подредба и др.) на своите уебсайтове. Защитата, предоставена за тези съдържания посредством авторското право и други закони за защита на данните, важи и за базите данни и други подобни. Съдържанията могат да се използват свободно в интернет съгласно общите правила за ползване на холдинга Hettich, във всеки друг случай те не могат да бъдат възпроизвеждани, предавани, повторно използвани, прехвърляни, съхранявани, модифицирани, разпространявани или използвани по какъвто и да е друг начин без нашето предварително писмено съгласие.

Нашите интернет страници също могат да имат съдържания, които са предмет на авторските права на онези, които предоставят тези съдържания.
Марките, логата, характеристиките на продуктите и изображенията, съдържащи се в нашия уебсайт, са защитени от Hettich и следователно не могат да бъдат използвани за собствени цели или ползвани по друг начин.
Единствено намиращите се на посочената по-долу страница лога на Hettich са предоставени за ползване на Вашата интернет страница за рекламни цели:

Изтегляне на лого

Отговорност

Цялото съдържание на нашата интернет страница се проверява внимателно. Не поемаме отговорност за коректност, пълнота, актуалност и пригодност за определени цели, свързани с ползването на данните. Hettich предоставя цялата информация и съдържание без никаква сигурност или гаранция, че тя е недвусмислена или подразбираща се. За щети, които възникват пряко или непряко чрез използването на нашите интернет страници, Hettich не носи отговорност, освен ако те не се основават на преднамереност или груба небрежност от страна на Hettich.

Линкове (препратки към интернет страници на трети страни)

Доколкото през нашите интернет страници чрез т. нар. линкове можете да попаднете в интернет страниците на трети страни, Ви обръщаме внимание, че ние нямаме никакво влияние върху дизайна на съдържанието на тези страници на трети страни и затова не поемаме отговорност за тяхната законосъобразност, точност и пълнота. Линковете служат само, за да предоставим опростен достъп на нашите клиенти до информация от трети страни. Изрично посочваме, че не си присвояваме съдържанието, предоставено от трети страни на техните интернет страници. Поради това е препоръчително, внимателно да спазвате условията за ползване, правилата за защита на личните данни и други правни указания на интернет страниците на трети страни.

Приложимо право, юрисдикция

С посещаването на нашата интернет страница Вие приемате изключителната приложимост на германското право, като с това се изключват правилата на Конвенцията на Обединените нации за договори за международна продажба на стоки (CISG) за каквито и да е спорове между Вас и Hettich. Мястото за уреждане на всички спорове е Бюнде, Германия.

Лицензи

Икони, създадени от Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar от www.flaticon.com; лицензиран по CC BY 3.0