Prohlášení k ochraně údajů

1. Předmět tohoto Prohlášení k ochraně údajů

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Hettich a za Váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Z toho důvodu bychom Vás rádi chtěli podrobně informovat o údajích shromažďovaných během vaší návštěvy webových stránek Hettich a o tom jak tyto údaje zpracováváme nebo používáme.

2. Sběr a použití Vašich údajů

a) Automaticky generované údaje
Pokud pouze navštívíte naše webové stránky pro získání informací, údaje se automaticky shromažďují neosobní formou. Jedná se o následující údaje:

  • Datum a čas otevření jedné z našich webových stránek
  • Země původu, jazyková nastavení
  • Typ vašeho prohlížeče a operačního systému
  • Poslední stránka, kterou jste navštívili
  • Stav přístupu (stažený soubor, nenalezený soubor, atd.)
  • Doba strávená na našich webových stránkách, jakož i
  • Vaše IP adresa.

Tyto údaje se sesbírají a zpracují pro zlepšení vašich možností při používání webových stránek, které jste právě otevřeli, pro statistické účely a pro vylepšení obsahu a funkčnosti našich webových stránek. Údaje se zpracují anonymně, tzn. přiřazení údajů k vaší osobě je vyloučeno.

b) Osobní údaje a souhlas
Osobní údaje, jakými jsou Vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa, budou shromažďovány pouze za podmínky, že nám k tomu svolíte, např. v rámci registrace, nabídky výrobků nebo služeb, příp. při vyžádání obrázků z naší obrazové databáze.

Údaje, které poskytnete, se použijí výhradně za účelem vykonání požadovaných činností, jako např. pro zpracování objednávky nebo pro poskytnutí obrázků, které jste požadovali z naší databáze obrázků.

Pro jiné účely shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze osobní údaje poskytnuté s předchozím souhlasem vaší strany. Vaše osobní údaje se použijí za účelem a v rozsahu stanoveném ve vašem souhlasu. Například náš Newsletter vám zašleme pouze s příslušným souhlasem.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s okamžitou platností do budoucna. Vaše odvolání souhlasu zašlete na adresu uvedenou v článku 10.

3. Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům

Sběr, zpracování a používání osobních údajů provádíme sami nebo jinými společnostmi, patřícími do skupiny společností Hettich ("přidružené společnosti").

Pro zpracování objednávky mohou být vaše údaje předány poskytovatelům podpůrných služeb (např. firmám poskytujícím přepravní, logistické a platební služby). V případě, že uskutečníme doručování předem, např. při placení na fakturu, vyhrazujeme si právo na získání informací o důvěryhodnosti od úřadů poskytujících informace o úvěrové schopnosti zákazníka v zájmu zajištění našich legitimních zájmů.

Zabezpečíme, aby naše přidružené společnosti a poskytovatelé podpůrných služeb dodržovali zákonné povinnosti týkající se ochrany údajů a povinnosti vzniklé v důsledku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V ostatních případech nebude mít žádná třetí strana přístup k vašim osobním údajům. Nebudeme je prodávat, ani zužitkovávat jakýmkoliv jiným způsobem. Příslušnému státnímu orgánu údaje poskytneme výhradně v případě oficiálního vyžádání nebo zákonné povinnosti.

4. Používání cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při vaší návštěvě kterékoliv z našich webových stránek zasílají z našeho webového serveru do vašeho prohlížeče a ukládají se na vašem počítači. Používáme jak „trvalé cookies,“ tak i „dočasné cookies“.

Údaje uložené v trvalých cookies (uložené po dobu maximálně 12 měsíců) se používají za účelem automatického rozpoznání Vašeho počítače, kdykoliv z něj znovu otevřete jednu z našich webových stránek a zobrazení informací vztahujících se speciálně k vašim zájmům.

Údaje obsažené v dočasných cookies mají účel Vám poskytnout neomezené používání našich služeb jakož i úpravu našich webových stránek tak, aby bylo jejich použití při vaší návštěvě co nejvhodnější. Dočasné cookies jsou odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč.

V námi používaných souborech cookies se neukládají žádné osobní údaje. Nepoužíváme ani žádné technologie, které prostřednictvím cookies spojují sesbírané informace s vašimi osobními údaji.

Možnost použití a obnovení souborů cookie lze určit nastavením vašeho prohlížeče. Například můžete ve Vašem prohlížeči úplně deaktivovat ukládání cookies, omezit ho na určité internetové stránky nebo nakonfigurovat prohlížeč tak, aby vás automaticky upozorňoval na to, kdy má být umístěn soubor cookie a požádat o zpětnou vazbu. Pokud deaktivujete dočasné cookies, pravděpodobně nebudete moci plně využívat všechny funkce našich internetových stránek.

5. Služba webové analýzy

Je pro nás důležitá optimalizace našich webových stránek a jejich zatraktivnění pro naše návštěvníky. Z toho důvodu musíme hodnotit využití našich webových stránek. Za tímto účelem využíváme služby společnosti eTracker GmbH (www.etracker.com).

Technologie eTracker GmbH sbírají a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů se generují uživatelské profily pod pseudonymy. Za tímto účelem je možné využít cookies ( k pojmu "cookies" viz výše čl. 4). Údaje získané technologiemi etracker nebudou bez zvlášť uděleného souhlasu použity k osobní identifikaci návštěvníka našich webových stránek a ke spojení s osobními daty vlastníka pseudonymu.

Kdykoliv můžete zabránit sběru a ukládání údajů prostřednictvím eTracker GmbH s okamžitou platností do budoucna. Za tímto účelem klikněte na následující tlačítko:

6. Plug-iny sociálních sítích

V současnosti nevyužíváme žádné pluginy sociálních sítí.

7. Bezpečnost údajů

Zavedli jsme technická a organizační opatření pro zabezpečení vámi poskytnutých údajů před náhodným nebo úmyslným zneužitím, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. V případě shromažďování a zpracování osobních údajů jsou informace přenášeny v zašifrované formě, aby se předešlo zneužití údajů třetími stranami.
Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

8. Vymazání

Jakmile zanikne účel, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, vymažeme je, pokud zákoné předpisy nestanoví jinak, jako např. uchování v průběhu obchodního nebo zdaňovacího období.
V případě poskytnutí souhlasu vymažeme vaše údaje po jeho stažení nebo když účel, pro který byl souhlas poskytnut, přestal existovat (článek 2 b).

9. Hyperlinky

Naše webové stránky mohou obsahovat hyperlinky, tzn. elektronické křížové odkazy, které umožňují otevřít webové stránky ostatních společností. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje k těmto propojeným webovým stránkám. Pro tyto propojené webové stránky platí povinnosti ochrany osobních údajů pouze dle článků o ochraně údajů uvedených na nich.

10. Právo na informace a opravu

Máte-li jakékoliv dotazy v souvislosti se shromažďováním, zpracováním nebo používáním Vašich osobních údajů nebo chcete-li opravit, zablokovat nebo odstranit vaše údaje, kontaktujte:

E-Mail: protection(at)de.hettich.com
nebo
Poštovní adresa:
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Attn.: Data Protection Officer
Vahrenkampstraße 12 – 16
D-32278 Kirchlengern

Stav z dubna 2016